Sample Page

  • แอร์บ้านเลือกแบบไหนให้เหมาะสม

    แอร์บ้าน วิธีเลือกซื้อเริ่มต้นยังไงเรามาลองเรียนรู้กัน แอร์บ้าน เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน แม้จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานต่อหนึ่งครั้งในการใช้งานมาก บ้านเรือนทุกหลังก็ยินดีที่จะติดตั้งเพราะความคุ้มค่ามีมากกว่า โดยเฉพาะขณะนี้ที่อุณหภูมิประจำวันสูงระดับ 35 – 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่สูงย่อมส่งผลต่อระดับอารมณ์ของคนแน่นอน หากเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่คุณต้องได้พักผ่อนอย่างสบายอุราก็ต้องเผชิญกับอากาศร้อนระอุ ร้อนอบอ้าว เป็นสิ่งเดียวที่ช่วยขจัดปัญหาอากาศร้อนของเมืองไทย ตามบทเรียนในอดีตที่เคยเล่าเรียนมา ประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกทำให้มีฤดูกาลเพียง 3 ฤดูเท่านั้น ได้แก่ ฤดูร้อน (เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน) ฤดูฝน (เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม) และฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์)...